Ako lepšie využiť svoje peniaze - postup pri zmene fondu vrámci jednej DSSTechnické aspekty aktívnej správy úspor v II. pilieri sporiteľom.

Základné informácie o aktívnej správe úspor

Cieľom aktívnej správy úspor v II. pilieri sporiteľom je dosiahnuť vyšší dôchodok (výnos) ako len pasívnym investovaním (aj keď povinným) do II. piliera.
 
 
 
 
 

 

Realizácia tohto cieľa je založená na aktívnej správe úspor prostredníctvom zmeny fondu z rastového na konzervatívny a naopak.
 
 

 

Zmena fondu sa realizuje podľa investičnej stratégie, ktorej cieľom je:
 
 

 

1.     dosiahnuť vyšší výnos, avšak minimálne na úrovni najvýnosnejšieho fondu
 

 

2.     dosiahnuť menšiu volatilitu výnosovosti, avšak minimálne na úrovni najmenej volatilného (konzervatívneho) fondu.
 

 

Legislatívne je táto možnosť upravená v zákone č. 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení. Legislatíva umožňuje zmenu fondu v rámci tej istej DSS (§ 93 zákona č. 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov) bez poplatku a bez časového obmedzenia (okrem obmedzenia v §91). Znamená to, že sporiteľ môže kedykoľvek a bez poplatku zmeniť fond v rámci tej istej DSS.
 

 

Z pôvodného fondu (napr. rastového) sa na základe aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky a počtu nasporených dôchodkových jednotiek zistí hodnota nasporeného majetku sporiteľom, za ktorý sa nakúpi príslušný počet dôchodkových jednotiek v iného fondu (napr. konzervatívneho) za cenu aktuálnej dôchodkovej jednotky platnej v nasledujúci deň. Legislatíva prikazuje DSS pri zmene fondu vypočítať hodnotu úspor sporiteľa ku dňu „t“ a nakúpiť jednotky iného fondu ku dňu „t+1“. Znamená to, že sporiteľ dokáže realizovať zmenu takmer okamžite pri minimálnych stratách z času redemácie (odkúpenia dôchodkových jednotiek). Len pre príklad uvádzame, že pri investovaní do podielových fondov je čas redemácie niekedy až 14 dní, čo znamená, že investor k momentu zadania príkazu na odpredaj podielov ani nevie, za akú cenu vlastne podiely predal.
 

 

Príklad zadania príkazu na zmenu fondu v AXA d.s.s., a.s.

Realizácia zmeny fondu je veľmi jednoduchá. Popíšeme si ju v krokoch:
 
 

 

1. Nalogovanie do osobného účtu na stránke www.axa-sk.com.

Do prehliadača zadáme adresu www.axa-sk.com a klikneme na ikonu „osobný účet“.
 

 

AXA_hlavna stranka.jpg
 
 
 

 

Zadáme číslo zmluvy a PIN a klikneme na „prihlásiť“.
 
 
 
 
 

 

AXA_Prihlasenie.jpg
 
 
 
 
 

 

Po nalogovaní sa dostávame na hlavnú stránku osobného dôchodkového účtu spravovaného AXA.
 
 
 
 

 

2. Zadanie príkazu na zmenu fondu

Na hlavnej stránke prejdeme do sekcie „Moje zmluvy“.
 
 
 
 

 

AXA_uvodna stranka po nalogovani do osobneho uctu klienta.jpg
 
 
 

 

Vyberieme si zmluvu (mali by sme mať iba jednu J) a klikneme na ňu.
 
 
 
 

 

AXA_Moje zmluvy.jpg
 
 
 

 

Následne klikneme na ľavej lište na kolonku „Prestup medzi fondami“.
 
 
 

 

AXA_prestup medzi fondami.jpg
 
 
 
 

 

Po otvorení okna sa zobrazí informácia o možnostiach zmeny fondov a zároveň o aktuálnom fonde, v ktorom si sporíme (skôr investujeme). Môžeme zadať príkaz na zmenu fondu.
 
 
 

 

AXA_zadanie prikazu na zmenu fondu.jpg
 
 
 
 

 

Po zadaní pokynu na sa objaví potvrdzujúca stránka so zadaným pokynom a ďalšími informáciami. Po reálnosť celého procesu som ho celý absolvoval na vlastnom účte ku dňu 9.10.2009.
 
 
 

 

AXA_potvrdenie o zmene fondu.jpg
 
 
 

 

Požiadavku na zmenu fondu si okamžite po zadaní môžete skontrolovať v sekcii „Moje požiadavky“.
 
 
 

 

AXA_skontrolovanie aktivnej poziadavky.jpg
 
 
 

 

Toto je celý proces zmeny fondu. Nasledujúci deň si môžete po nalogovaní skontrolovať realizáciu zmeny fondu.
 
 
 
 

 

3. Upozornenie

Zdôrazňujem, že toto nie je odporúčanie na zmenu fondu v tomto čase. Celý proces popísaný vyššie len názorne približuje technické aspekty celého procesu zmeny fondu v rámci tej istej DSS na účely vykonávania aktívnej správy úspor v II. pilieri. Odporúčania na zmenu fondu sú súčasťou investičnej stratégie, ktorá v tomto príspevku nie je popisovaná.
 
 
 
 

 

Sporeniu zdar!


 

 

 

Kalendár podujatí
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
dôchodkový servis.sk