Ako lepšie využiť svoje peniaze - postup pri zmene fondu vrámci jednej DSSTechnické aspekty aktívnej správy úspor v II. pilieri sporiteľom.

Základné informácie o aktívnej správe úspor

Cieľom aktívnej správy úspor v II. pilieri sporiteľom je dosiahnuť vyšší dôchodok (výnos) ako len pasívnym investovaním (aj keď povinným) do II. piliera.
 
 
 
 
 

 

Realizácia tohto cieľa je založená na aktívnej správe úspor prostredníctvom zmeny fondu z rastového na konzervatívny a naopak.
 
 

 

Zmena fondu sa realizuje podľa investičnej stratégie, ktorej cieľom je:
 
 

 

1.     dosiahnuť vyšší výnos, avšak minimálne na úrovni najvýnosnejšieho fondu
 

 

2.     dosiahnuť menšiu volatilitu výnosovosti, avšak minimálne na úrovni najmenej volatilného (konzervatívneho) fondu.
 

 

Legislatívne je táto možnosť upravená v zákone č. 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení. Legislatíva umožňuje zmenu fondu v rámci tej istej DSS (§ 93 zákona č. 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov) bez poplatku a bez časového obmedzenia (okrem obmedzenia v §91). Znamená to, že sporiteľ môže kedykoľvek a bez poplatku zmeniť fond v rámci tej istej DSS.
 

 

Z pôvodného fondu (napr. rastového) sa na základe aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky a počtu nasporených dôchodkových jednotiek zistí hodnota nasporeného majetku sporiteľom, za ktorý sa nakúpi príslušný počet dôchodkových jednotiek v iného fondu (napr. konzervatívneho) za cenu aktuálnej dôchodkovej jednotky platnej v nasledujúci deň. Legislatíva prikazuje DSS pri zmene fondu vypočítať hodnotu úspor sporiteľa ku dňu „t“ a nakúpiť jednotky iného fondu ku dňu „t+1“. Znamená to, že sporiteľ dokáže realizovať zmenu takmer okamžite pri minimálnych stratách z času redemácie (odkúpenia dôchodkových jednotiek). Len pre príklad uvádzame, že pri investovaní do podielových fondov je čas redemácie niekedy až 14 dní, čo znamená, že investor k momentu zadania príkazu na odpredaj podielov ani nevie, za akú cenu vlastne podiely predal.
 

 

Príklad zadania príkazu na zmenu fondu v AXA d.s.s., a.s.

Realizácia zmeny fondu je veľmi jednoduchá. Popíšeme si ju v krokoch:
 
 

 

1. Nalogovanie do osobného účtu na stránke www.axa-sk.com.

Do prehliadača zadáme adresu www.axa-sk.com a klikneme na ikonu „osobný účet“.
 

 

AXA_hlavna stranka.jpg
 
 
 

 

Zadáme číslo zmluvy a PIN a klikneme na „prihlásiť“.
 
 
 
 
 

 

AXA_Prihlasenie.jpg
 
 
 
 
 

 

Po nalogovaní sa dostávame na hlavnú stránku osobného dôchodkového účtu spravovaného AXA.
 
 
 
 

 

2. Zadanie príkazu na zmenu fondu

Na hlavnej stránke prejdeme do sekcie „Moje zmluvy“.
 
 
 
 

 

AXA_uvodna stranka po nalogovani do osobneho uctu klienta.jpg
 
 
 

 

Vyberieme si zmluvu (mali by sme mať iba jednu J) a klikneme na ňu.
 
 
 
 

 

AXA_Moje zmluvy.jpg
 
 
 

 

Následne klikneme na ľavej lište na kolonku „Prestup medzi fondami“.
 
 
 

 

AXA_prestup medzi fondami.jpg
 
 
 
 

 

Po otvorení okna sa zobrazí informácia o možnostiach zmeny fondov a zároveň o aktuálnom fonde, v ktorom si sporíme (skôr investujeme). Môžeme zadať príkaz na zmenu fondu.
 
 
 

 

AXA_zadanie prikazu na zmenu fondu.jpg
 
 
 
 

 

Po zadaní pokynu na sa objaví potvrdzujúca stránka so zadaným pokynom a ďalšími informáciami. Po reálnosť celého procesu som ho celý absolvoval na vlastnom účte ku dňu 9.10.2009.
 
 
 

 

AXA_potvrdenie o zmene fondu.jpg
 
 
 

 

Požiadavku na zmenu fondu si okamžite po zadaní môžete skontrolovať v sekcii „Moje požiadavky“.
 
 
 

 

AXA_skontrolovanie aktivnej poziadavky.jpg
 
 
 

 

Toto je celý proces zmeny fondu. Nasledujúci deň si môžete po nalogovaní skontrolovať realizáciu zmeny fondu.
 
 
 
 

 

3. Upozornenie

Zdôrazňujem, že toto nie je odporúčanie na zmenu fondu v tomto čase. Celý proces popísaný vyššie len názorne približuje technické aspekty celého procesu zmeny fondu v rámci tej istej DSS na účely vykonávania aktívnej správy úspor v II. pilieri. Odporúčania na zmenu fondu sú súčasťou investičnej stratégie, ktorá v tomto príspevku nie je popisovaná.
 
 
 
 

 

Sporeniu zdar!


 

 

 

Kalendár podujatí
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
dôchodkový servis.sk