Prečo podporiť
túto petíciu?

Prečo podporiť túto petíciu?
Stiahnite si petíciu
Vláda neustále útočí na systém dôchodkového sporenia občanov. Hrozí nebezpečenstvo zníženia odvodov na osobné účty sporiteľov. Znížením odvodov na osobné účty by budúci dôchodcovia prišli o veľké finančné prostriedky v objeme tisícov eur. Znížilo by to radikálne výšku dôchodku pochádzajúceho z II. piliera a osobný majetok 1.5 milióna sporiacich občanov.

Sporenie v II. dôchodkovom pilieri sa pod vplyvom legislatívnych krokov mení k horšiemu a sporitelia, ktorí sú v ňom zapojení, nesúhlasia s takýmito zmenami, ktoré narušujú ich záujem dosiahnuť optimálny dôchodok z II. dôchodkového piliera.
 
Ochráňte si svoj dôchodok!
Kalendár podujatí
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
dôchodkový servis.sk